Nettmøte med Årets unge bonde | Live
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Live

Nettmøte med Årets unge bonde

Tor Jacob Solberg er kåret til «Årets unge bonde».

    VIDEO: Årets unge bonde om hva han vil bruke tittelen til.    Du driver ti gårder. Hva synes du om at mange bønder leier og ikke eier jorda de driver?Leserat 2:04 PM
    Jeg synes slik det er i dag er ok, jeg tviler på om vi får et bedre landbruk hvis vi ikke hadde muligheten til å leie jord. Hvis all jorda ble drevet av eierne hadde det muligens vært det beste, men det tror jeg er svært lite reelt vil skje. Det kan også være gode grunder som sykdom eller at man venter på neste generasjon er klar til å ta over som gjør at man vil leie bort for noen år.

    Listhaug sier du beviser at en kan lykkes med å kjøpe gård på det åpne markedet. Liker du at hun tar deg til inntekt for sin politikk?INTERESSERTat 2:24 PM
    Hva Listhaug mener om meg er ikke så viktig fra mitt ståsted. Mitt mål er å vise at det finnes muligheter, og så vil jeg bruke all min energi på å påvirke slik at framtiden blir bedre for unge bønder og næringsdrivende. Mye av regjeringens politikk i dag synes jeg ikke går i rett vei, men jeg har lyst til å hjelpe dem å se helheten mere ut fra bondens ståsted.
Leveres av Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement